WMS-varastonhallintajärjestelmä

Jungheinrich WMS – me teemme siitä yksinkertaista.

Jungheinrichin varastonhallintajärjestelmä (WMS) on tarkoitettu varastosi hallintaan, ohjaukseen ja optimointiin, ja se mahdollistaa kestävästi tehokkaat ja yksinkertaiset prosessit.

Suurenna kuvaa hiiren osoittimella

Tiedustele verkkolomakkeella

Perustiedot

 • Varmuutta tulevaisuuteen
 • Prosessiturvallisuus
 • Selkeyden lisääminen
 • Tehokkuuden lisääminen
 • Joustavuus
 • Monikielisyys

Kaikille toimialoille soveltuva järjestelmä
Jo yli 150 eri toimialoilla toimivaa asiakasta on tehostanut varastointiprosessejaan käyttämällä Jungheinrichin varastonhallintajärjestelmää. Fraunhofer-tutkimuslaitoksen materiaalivirtoja ja logistiikkaa käsittelevä osasto on todennut, että järjestelmä soveltuu 90 eri toimialalle. Tätä vahvistaa myös monipuolisten kantatietojen tarjoama toiminnallinen tuki.

Edut lyhyesti

 • Asiakasmoduuli
 • Sarjanumeroiden hallinta
 • Pakkausmoduuli
 • Sertifioitu SAP-liitäntä
 • Materiaalivirtalaskin
 • Useamman varaston hallintamoduuli
 • Erien jäljitettävyys direktiivin 178/2002/EU mukaan
 • Kuormausmoduuli
 • Tuotantotilausmoduuli
 • Varaston 3D-visualisointi

Näytä yksityiskohtaiset edut

Yksityiskohtaiset edut

Asiakasmoduuli

Asiakasmoduulin avulla varaston haltija voi hallita tavaroita eri asiakkaiden puolesta logistiikkapalveluntarjoajan ominaisuudessa. Vastaavaa varastokantaa ja siihen liittyviä prosesseja hallitaan siten, että kutakin asiakasta käsitellään järjestelmässä omistajana.

Useamman varaston hallintamoduuli

Tällä moduulilla Jungheinrichin varastonhallintajärjestelmässä voidaan hallita useampia varastoja. Jungheinrichin varastonhallintajärjestelmässä suurin hallittava yksikkö on varasto, joka on sama asia kuin yrityksen sijaintipaikka. Jos sijaintipaikkoja on useampia, kuhunkin sijaintipaikkaan määritetään yleensä oma varasto. Useamman varaston hallintamahdollisuuden avulla on mahdollista hallita useampia sijaintipaikkoja selkeästi ja varaston toimintoja joko kaikki varastot kattavasti tai vain tietyissä varastoissa.

Sarjanumeroiden hallinta

Tällä moduulilla Jungheinrichin varastonhallintajärjestelmässä voidaan hallita sarjanumeroita. Tämän myötä Jungheinrichin varastonhallintajärjestelmässä on tarjolla myös tuki- ja valvontatoimintoja.

Erien jäljitettävyys direktiivin 178/2002/EU mukaan

Jungheinrichin varastonhallintajärjestelmän erien jäljitettävyys -toiminnossa on mekanismeja, joiden avulla voidaan tukea ja valvoa eränumeroiden asianmukaista ohjausta. Nimikekantatiedoissa määritetään, mihin nimikkeisiin erävelvoite kohdistuu. Eränumeroformaattiin voidaan kelpoisuuden (voimassaolon) määritys.
Jungheinrichin varastonhallintajärjestelmä tukee tällä moduulilla EY-asetusta 178/2002, joka tuli voimaan 1. tammikuuta 2005.

Pakkausmoduuli

Tämä moduuli tukee työntekijää kerättyjen tavaroiden pakkaamisessa, kun tavoitteena on saada tavarat lähetyskunton. Pakkausikkunat mukautetaan profiilimääritysten avulla asiakaskohtaisten vaatimusten mukaisiksi, eli vain halutut pakkaustiedot tallennetaan. Profiilissa tehtäviä asetuksia ovat esimerkiksi pakkaustapa, pakkausajankohta, automaatinen kuitintulostus tai palaute host-järjestelmän kautta. Pakkaustavassa määritetään, mitkä tiedot tallennetaan tai käsitellään pakkausluetteloa varten. Tallennettavia tietoja ovat esimerkiksi pakkausten määrä, pakattu paino, varastoviite. Myös keräilyyn käytetty kuormausapuväline voidaan muuttaa suoraan pakkaukseksi.

Kuormausmoduuli

Tämän moduulin avulla ohjataan kuormausprosessia Jungheinrichin varastonhallintajärjestelmän kanssa. Kuormausjärjesteys voidaan toteuttaa esimerkiksi ennalta määritettynä kierroksena, ja moduuliin voidaan tallentaa profiileja siitä, mitä tietoja kuormauksen aikana on kerättävä. Lopuksi tehdään aukoton protokolla siitä, mikä pakkaus on kuormattu mihinkin kuorma-autoon. Jotta tätä moduulia voidaan käyttää, pakkaukset on luotava siihen etukäteen. Pääsääntöisesti moduuli edellyttää, että tavarat pakataan. Jos kyseessä on ainoastaan yhtä tavaraa sisältävä keräily, pakkausmoduuli ei ole ehdottoman välttämätön. Tässä tapauksessa vastaavat kuormausapuvälineet voidaan muuttaa loogisesti pakkauksiksi ilman fyysistä prosessia.

Sertifioitu SAP-liitäntä

Jungheinrichin varastonhallintajärjestelmässä on sertifioitu liitäntä SAP-järjestelmiin. Liitännän kautta vaihdetaan tietoja IDocsien perusteella.

Tuotantotilausmoduuli

Tuotantotilauksien käsittelyyn tarkoitettua moduulia voidaan käyttää varastojärjestelmissä, joissa toteutetaan tuotantoprosesseja ja joissa useammasta nimikkeestä syntyy uusia nimikkeitä. Tämän moduulin avulla voidaan hallita osaluetteloita, joita voidaan käyttää Jungheinrichin varastonhallintajärjestelmässä sarjojen erotteluun.

Materiaalivirtalaskin

Materiaalivirtalaskin-moduulin avulla voidaan ohjata erilaisia automaattisia laitteita, kuten kuljetintekniikkaa, automaattista pienosavarastoa, automaattista korkeavarastoa, Shuttle-järjestelmiä, hyllystöhissejä ja robotteja.

Varaston 3D-visualisointi

Varaston 3D-visualisoinnin avulla varastosta voidaan laatia mittakaavassa oleva kolmiulotteinen kuva Jungheinrichin varastonhallintajärjestelmässä, jossa sitä voidaan myös muokata. Varastokuvan avulla käyttäjä voi tehdä varastossa virtuaalisen kierroksen. Varastorivien ja -paikkojen lisäksi myös hyllystöhisseistä, sivusiirtovaunuista, rullakuljettimista jne. voidaan luoda tällä tavalla kuvia. Varaston visualisointia käyttämällä myös top-down-periaatteeseen perustuva tiedonhankinta on mahdollista. Kaksoisnapsauttamalla mitä tahansa hyllyriviä työntekijä pääsee varastoeditorissa kyseiselle varastoriville ja voi tarkastella yksityiskohtaisia tietoja näistä varastopaikoista. Työntekijä voi myös muuttaa näitä tietoja.

Tiedustele verkkolomakkeella

Yhteystiedot

Jarkko Suomalainen

Puh: +358 44 779 9649
Fax: +358 9 7599 3333

Jarkko Suomalainen