Navigointi leveäkäytävävarastoon

Henkilöautoista tuttua reitinohjausta

Suurenna kuvaa hiiren osoittimella

Tiedustele verkkolomakkeella

Perustiedot

  • Käyttökustannusten pieneneminen
  • Lyhyimmän kohteeseen vievän reitin laskeminen
  • Automaattiset kuittaukset varastonhallintajärjestelmään
  • Prosessiturvallisuus lisääntyy merkittävästi
  • Puoliautomaattinen nostokorkeuden asemointi

Leveään käytävään tarkoitettu varastonavigointi on henkilöautojen navigointijärjestelmän kaltainen toiminto. Sitä voidaan soveltaa kaikissa etualueen tiloissa ja leveässä käytävässä. GPS:n sijasta paikallistaminen toimii esimerkiksi optisten paikallistamisjärjestelmien ja esimerkiksi varaston katossa olevien 2D-viivakoodien tai lattiassa olevien merkintöjen avulla. Jokaisen trukin katolla on viivakoodinlukija. Myös muut paikallistamisjärjestelmät ovat mahdollisia. Integroidun puoliautomaattisen nostokorkeuden asemoinnin ansiosta maston aikaa vievä tarkka asemointivaihe jää pois. Myös tämä säästää aikaa tuntuvasti.

Edut lyhyesti

  • Lyhyesti
  • Puoliautomaattinen nostokorkeuden asemointi
  • Kuvaus

Näytä yksityiskohtaiset edut

Yksityiskohtaiset edut

Lyhyesti

Lyhimmässä ajassa. Nopeinta reittiä. Leveän käytävän varastonavigointi ohjaa kuljettajan lyhintä reittiä kohteena olevaan varastopaikkaan. Työlään varastopaikkojen etsimisen voi unohtaa. Sekä tuottavuus että varastoinnin ja varastosta oton laatu paranevat. Virheitä voidaan välttää, ja kuljettajan rasittuminen työssä vähenee huomattavasti. Myös nostokorkeuden puoliautomaattinen asemointi säästää aikaa. Ottamalla käyttöön automaattiset kuittaukset varastonhallintajärjestelmään voidaan lisäksi vähentää manuaalista skannausta kokonaisten lavojen varastoinnissa ja varastosta otossa.

Kuvaus

Kaikki kuormausapuvälineet, tavarat ja varastopaikat varustetaan transpondereilla. Kun kuljettaja ajaa lavan tai hyllylokeron luo, trukin RFID-järjestelmä lukee automaattisesti asennetun transponderin tiedot. Jungheinrichin logistiikkarajapinta välittää vastaavat tiedot varastonhallintajärjestelmään. Transponderin lukemiseen tarvittavat RFID-antennit voidaan kiinnittää joko trukin sivulle tai haarukoihin.

Puoliautomaattinen nostokorkeuden asemointi

Varastonavigoinnin lisäksi logistiikkarajapinta laskee varastopaikassa sovellettavan nostokorkeuden. Heti, kun kuljettaja on saapunut hyllyn eteen, logistiikkarajapinta ”keskustelee” trukin ohjauksen kanssa. Masto ajaa kuljettajan ohjaamana ulos ja pysähtyy automaattisesti, kun oikea korkeus on saavutettu. Kuljettajan ei siis tarvitse tehdä enää aikaavievää tarkkaa asemointia, minkä ansiosta säästyy taas aikaa. Puoliautomaattinen nostokorkeuden asemointi toimii tarvittaessa myös automaattisesti ilman reitinohjausta.

Tiedustele verkkolomakkeella

Yhteystiedot

Jarkko Suomalainen

Puh: +358 44 779 9649
Fax: +358 9 7599 3333

Jarkko Suomalainen