Navigointi kapeakäytävävarastoon

Malleihin EKX 410-515, EKS 210-312, ETX 513-515

Puoliautomaattinen ajo varastopaikkaan kapeassa käytävässä

Suurenna kuvaa hiiren osoittimella

Tiedustele verkkolomakkeella

Perustiedot

 • Jopa 25 prosenttia lisää työtehoa
 • Kuljettajien työviihtyvyyden paraneminen
 • Automaattiset palautteet ilman lukutoimintoa
 • Varastoinnissa ja varastosta otossa tapahtuvien virheiden välttäminen
 • Vähemmän hyllystövaurioita
 • Käytettävissä varastonhallintajärjestelmän kanssa ja ilman sitä

RFID-tekniikan ja Jungheinrichin logistiikkarajapinnan ansiosta kapeakäytävätrukki voi tarkkailla jatkuvasti sijaintiaan lattiaan sijoitettujen transponderien avulla. Toimeksiannot lähetetään trukin tiedonsiirtopäätteeseen varastonhallintajärjestelmästä. Trukin logistiikkarajapinta muuntaa tiedot ja siirtää ne suoraan trukin ohjausjärjestelmään. Näin trukki tietää jatkuvasti, missä se on ja minne sen täytyy ajaa seuraavaksi. Kuljettajan tarvitsee vain antaa ajo- ja nostokomennot, niin trukki siirtyy lavapaikalle automaattisesti diagonaaliajossa.

Edut lyhyesti

 • Parantunut tuottavuus ja työviihtyvyys
 • Tietotekniset yhteydet logistiikkarajapinnan kautta
 • Trukkitoiminnot
 • Erillisratkaisut

Näytä yksityiskohtaiset edut

Yksityiskohtaiset edut

Parantunut tuottavuus ja työviihtyvyys

Nopeinta ja lyhintä reittiä kohteeseen käyttäen energiaa niin paljon kuin tarpeellista ja niin vähän kuin mahdollista – täsmällinen puoliautomaattinen kohdeajo säästää aikaa ja rahaa. Sen avulla tuottavuus voi lisääntyä jopa 25 prosenttia. Varastoinnin ja varastosta oton laatu paranee. Keräilyvirheitä voidaan välttää, sillä trukki ajaa järjestelmän määrittämään lavapaikkaan puoliautomaattisesti ja sataprosenttisen varmasti. Kuljettaja ei voi enää ajaa harhaan tai keräillä väärin. Hänen ei tarvitse ottaa jatkuvasti uutta suuntaa, mikä vähentää työn rasittavuutta huomattavasti. Myös hyllystövauriot vähenevät, koska haarukat asemoidaan automaattisesti ja tarkasti.

Trukkitoiminnot

Varastonavigoinnin toimintoihin sisältyy esimerkiksi aktiivinen työntötarkastus kuormantunnistuksen yhteydessä. Tämän ansiosta vältytään aikaavievältä kuorman ”jälkiasettelulta” hyllyyn tai sitä hyllystä otettaessa. Toinen tämän tuotteen ominaisuus on älykäs päämäärän valvonta, joka ilmoittaa kuljettajalle kyseisen varastopaikan erityispiirteistä jo toimeksiantoa lähetettäessä. Trukki tunnistaa esimerkiksi umpikujan ja vetoyksikön suuntaisen vakiosisäänajosuunnan yhteydessä, että tämän kujan viimeisiin varastopaikkoihin voidaan ajaa vain kuorman suuntaisesti. Koska kuljettaja saa tästä tiedon ajoissa, hän välttyy aikaavieviltä virheajoilta.

Tietotekniset yhteydet logistiikkarajapinnan kautta

Jotta trukki voi ajaa suoraan seuraavaan varastointi-, varastostaotto- tai keräilypaikkaan, sen on tiedettävä paikan tarkka sijainti. Tehokkuutta voidaan parantaa aukottomasti vain silloin, kun kuljettajan ei tarvitse syöttää mitään tietoja käsin. Logistiikkarajapintamme avulla toimeksiantoja voi ottaa vastaan mistä tahansa varastonhallintajärjestelmästä taustalla, ilman aikaviiveitä, ja lähettää ne trukin ohjausjärjestelmään. Hyvä integroitavuus olemassa olevaan järjestelmäympäristöön parantaa oleellisesti onnistumismahdollisuuksia ratkaisun käyttöönottovaiheessa.

Erillisratkaisut

Jos yrityksesi haluaa hyödyntää varastonavigoinnin etuja käyttämättä kuitenkaan varastonhallintajärjestelmää, saat meiltä sopivat erillisratkaisut, jotka eivät vaadi integroimista tietojärjestelmään. Toimeksiantoja voi välittää viivakoodinlukijasta suoraan trukin ohjausjärjestelmään, tai voimme räätälöidä tiedonsiirtopäätteeseen yrityksesi tarpeisiin sopivan syöttötoiminnon, joka muodostaa kuljettajan ja varastonavigoinnin välisen rajapinnan.


Jungheinrichin ohjattujen kapeakäytävätrukkien ohjaukseen käytetään transpondereita. Niiden koko on vain 9 x 16 mm, ja ne asennetaan varastohallin lattian tietylle etäisyydelle toisistaan. Trukeissa on RFID-luku-/kirjoituslaite, joka kommunikoi transpondereiden kanssa sekä hakee ja käyttää seuraavia tietoja:

 • A) käytävien ja varastoalueiden tunnistus
 • B) matkanmittauksen vertailuajo käytävillä.

Näiden tietojen ja trukin matkanmittauksen avulla tarkka sijainti varastokäytävillä voidaan määrittää tarkasti milloin tahansa. Transponderit ohjelmoidaan trukista käsin. Trukkiin tallennetaan varaston koko topologia. Näin missä tahansa voidaan aktivoida kytkentä- ja lisätoimintoja, kuten alentaa nopeutta poistumisteitä ylitettäessä tai katkaista nosto käytävillä, joissa käytävän sisäkorkeus on rajallinen.

Tiedustele verkkolomakkeella

Yhteystiedot

Jarkko Suomalainen

Puh: +358 44 779 9649
Fax: +358 9 7599 3333

Jarkko Suomalainen